Vzhled: základní | textový | pro slabozraké

Kontaktní informace

PODATELNA 573 358 011 podatelna@kvasice.cz

Starosta

Ing. Dušan Odehnal

573 358 041, 724 189 504 starosta@kvasice.cz
Místostarosta

Lubomír Musil

603 532 369

mistostarosta@kvasice.cz

Vedoucí odboru

Roman Berdník

573 333 899, 724 066 577

berdnik@kvasice.cz

Referent pro místní poplatky, podatelna

Marie Horová

573 358 011

horova@kvasice.cz

Referent pro personální práci a byt.hospodářství

Helena Davidová

573 358 011

davidova@kvasice.cz

Referent pro ekonomiku

Ing. Iveta Šebestíková

573 358 051, 724 087 535
sebestikova@kvasice.cz
Referent pro stavební řízení - Stavební úřad

Ing.Jiří Gruss

573 358 135

gruss@kvasice.cz

Referent pro matriku a evidenci obyvatel - Matriční úřad, veřejné opatrovnictví

Mgr. Kamila Willertová

573 333 743, 602 680 812
willertova@kvasice.cz
Referent pro fakturaci, hřbitov, ověřování listin a podpisů, CzechPoint

Andrea Hrabalová

573 333 918

hrabalova@kvasice.cz

fakturace@kvasice.cz

Pověřenec pro ochranu osobní údajů

Jan Anděl

773 634 217

andeldpo@gmail.com

Vedoucí pracovní skupiny

Vladimír Nelešovský 731 938 133
nelesovsky@kvasice.cz
Sběrný dvůr - kontaktní osoba
Petr Machala
727 957 744
machala@kvasice.cz
Správce oranžového hřiště a Sokolovny
Jana Daňková602 527 180 

Vyhledávání

Letecký pohled

Letecký pohled

Kvasický ořešák - stromu roku ČR

Obecní úřad

Adresa:
Obec Kvasice
A. Dohnala 18
768 21 Kvasice

Telefon:
573 358 011

Datová schránka:
quhbdab

Úřední hodiny:
Pondělí a středa
7.00 až 17.00
Polední přestávka:
11.30 až 12.30


IČ: 00287385
DIČ: CZ00287385

Hlášení rozhlasu

Vyvìšené dokumenty

aktuální poèet vyvìšených dokumentù je: 45
zobrazit dokumenty

Zajímavé odkazy

Portál Východní Morava
Turistické informace z regionu

Zlínský kraj
Oficiální web krajského úřadu

Portal.gov.cz
Na úřad přes internet

ePUSA
Elektronický portál samospráv

VirtualTravel.cz
Virtuální prohlídky

Evropská databanka
Informace o firmách

Napajedlaci.cz
Počasí v regionu

Farní kronika Kvasice
Digitalizace farní kroniky

Zasílání novinek na email, mobil

Chcete být informování o každé aktualizaci www stránek obce Kvasice? Registrujte svojí emailovou adresu do služby zasílání novinek na email. Registraèní formuláø zde.
FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI

Návštìvnost stránek