Vzhled: základní | textový | pro slabozraké

informace o obci

Kvasice se nachází ve Zlínském kraji, mezi městy Kroměříž a Otrokovice na pravém břehu řeky Moravy. Jsou nejníže položenou obcí v kroměřížském okrese – 191 m nad mořem. Národopisně leží Kvasice při rozhraní tří regionů – na sever se nachází oblast Hané, na východ Valašsko a směrem na jih Moravské Slovácko. Kvasice jsou členem Mikroregionu Jižní Haná.Dominantou obce je kvasický zámek, ve kterém je Domov se zvláštním režimem. Kolem zámku je rozsáhlý park s mnoha vzácnými stromy. Další pozoruhodné stavby v obci jsou kostely - kostel Římskokatolické církve, který je zasvěcen Panně Marii Nanebevzaté a Janu Nepomuckému a kostel Církve československé husitské – Husův sbor. Třetí, nejstarší kostel, se nachází na místním hřbitově.V obci je základní i mateřská škola, pošta, knihovna, zdravotní péči pro děti i dospělé zajišťují čtyři lékaři. Působí zde řada spolků a organizací – TJ Sokol, Sbor dobrovolných hasičů, FC Kvasice, Myslivecké sdružení, Střelecký klub vojáků v záloze, MO Moravského rybářského svazu , Zahrádkářského svazu i hokejbalový klub Hbc Kvasice Knight´s a další spolky.Ve Kvasicích vychází čtvrtletník „Kvasické noviny“. Obec vydala v roce 2005 knihu s názvem „Kvasice“. Na obecním úřadě je možno zhlédnout stálou expozici o historii Kvasic.

kniha Kvasice

V roce 2005 spolu s otevřením malého muzea v prostorách obecního úřadu vydala obec v nakladatelství Alcor Puzzle publikaci s názvem Kvasice autorů Petra Klapila a Květoslavy Koutňákové. Již samotný název prozrazuje, že se jedná o monografii městečka ležícího v podhůří Chřibů při řece Moravě.

Téměř na dvou stech padesáti stranách je zde rozepsána bohatá historie obce, která od kořenů sahajících až k prvnímu osídlení zdejší krajiny v dávném pravěku volně přechází přes středověk k novověku. Na stránkách nalezneme spoustu informací doposud nepublikovaných, které jsou z části doplněny vlastními objevy z terénu nebo písemnými archiváliemi.Velmi podrobně se její autoři zabývají majiteli kvasického panství, jež jsou přehledně seřazeni. Jejich přehled je doplněn vyobrazením rodových erbů a portréty.

Následují kapitoly úzce souvisejí s předchozí a zabývají se stavebními památkami městečka, kterých se do dnešní doby dochovalo nečekaně mnoho. Čtenář se může poprvé seznámit s pravděpodobnou podobou původního šlechtického sídla včetně jeho bohaté stavební historie. Další popsané památky jsou pak dva kostely, kříže, kapličky, sochy a mosty, vše doplněné barevnou fotodokumentací. Kapitola historie kvasických škol plynule přechází k farní zprávě zakončené náboženskou obcí Církve československé. Další památky podrobně zpracované tvoří doposud stojící technické stavby, kterými jsou pivovar, cukrovar, mlýn a již neexistující cihelny.

Čtenář v knize najde i pasáže věnované národopisu, jenž tvoří nedílnou součást historie městečka, podrobně zpracovaný popis krásného místního kroje i popis starých zvyků, řemesel a spolků. Monografii pak uzavírají rodáci a významné osobnosti Kvasic, nechybí ani několik zajímavých událostí z života městečka.

Faktograficky dobře zpracovanou knihu doplňuje přes sto fotografií, obrázků a nákresů, které na kvalitním křídovém papíře působí originálně. Publikaci, která se pokouší o doplnění Spáčilovy knihy Městečko Kvasice (1921) lze doporučit každému, kdo se zajímá o historii a místopis nejen Kvasic.

 

Vyhledávání

Letecký pohled

Letecký pohled

Kvasický ořešák - stromu roku ČR

Obecní úřad

Adresa:
Obec Kvasice
A. Dohnala 18
768 21 Kvasice

Telefon:
573 358 011

Datová schránka:
quhbdab

Úřední hodiny:
Pondělí a středa
7.00 až 17.00
Polední přestávka:
11.30 až 12.30


IČ: 00287385
DIČ: CZ00287385

Hlášení rozhlasu

Vyvìšené dokumenty

aktuální poèet vyvìšených dokumentù je: 45
zobrazit dokumenty

Zajímavé odkazy

Portál Východní Morava
Turistické informace z regionu

Zlínský kraj
Oficiální web krajského úřadu

Portal.gov.cz
Na úřad přes internet

ePUSA
Elektronický portál samospráv

VirtualTravel.cz
Virtuální prohlídky

Evropská databanka
Informace o firmách

Napajedlaci.cz
Počasí v regionu

Farní kronika Kvasice
Digitalizace farní kroniky

Zasílání novinek na email, mobil

Chcete být informování o každé aktualizaci www stránek obce Kvasice? Registrujte svojí emailovou adresu do služby zasílání novinek na email. Registraèní formuláø zde.
FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI

Návštìvnost stránek