Vzhled: základní | textový | pro slabozraké

archiv: 2006 | 2007

Zápis a usnesení zastupitelstva obce

Usnesení ZO č.2

vyvěšeno: 20.12.2006

U s n e s e n í
z 2.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kvasice,
konané dne 14.prosince 2006 v 17.00 - 19.30 hod. v zasedací místnosti
OÚ Kvasice

14/ ZO bere na vědomí zprávu z rady obce.

15/ ZO schvaluje rozpočet Obce Kvasice na rok 2007.

16/ ZO pověřuje Radu obce Kvasice prováděním rozpočtových opatření pro rozpočet roku 2007.

17/ ZO schvaluje rozpočtový výhled na roky 2008, 2009 a 2010. Včetně změny navržené předsedou finančního výboru.

18/ ZO bere na vědomí zprávu o výsledku auditu v MŠ Kvasice a ZŠ Kvasice.

19/ ZO neschvaluje odprodej části pozemku parc.č. 1463/4 v k.ú.Kvasice p.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ale doporučuje tuto část pozemku pronajmout za cenu 10,-Kč/rok.

20/ ZO neschvaluje odprodej části pozemku parc.č. 1904 v k.ú.Kvasice v rozsahu asi 6m2 paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

21/ ZO schvaluje odměny předsedům komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva ve výši 950,-Kč/měsíc a členům komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva ve výši 350,-Kč/měsíc od 1.12.2006 podle ustanovení § 84, odst. 2, písm. y) zákona o obcích.

22/ ZO schvaluje zástupce Obce Kvasice do Mikroregionu Jižní Haná p.Boženu Konečnou, p.Libuši Staňkovou a p.Renátu Nelešovskou.

Kvasice dne 14.prosince 2006
Božena Konečná Lubomír Musil
místostarosta starosta obce


Vyhledávání

Letecký pohled

Letecký pohled

Kvasický ořešák - stromu roku ČR

Obecní úřad

Adresa:
Obec Kvasice
A. Dohnala 18
768 21 Kvasice

Telefon:
573 358 011

Datová schránka:
quhbdab

Úřední hodiny:
Pondělí a středa
7.00 až 17.00
Polední přestávka:
11.30 až 12.30


IČ: 00287385
DIČ: CZ00287385

Hlášení rozhlasu

Vyvìšené dokumenty

aktuální poèet vyvìšených dokumentù je: 45
zobrazit dokumenty

Zajímavé odkazy

Portál Východní Morava
Turistické informace z regionu

Zlínský kraj
Oficiální web krajského úřadu

Portal.gov.cz
Na úřad přes internet

ePUSA
Elektronický portál samospráv

VirtualTravel.cz
Virtuální prohlídky

Evropská databanka
Informace o firmách

Napajedlaci.cz
Počasí v regionu

Farní kronika Kvasice
Digitalizace farní kroniky

Zasílání novinek na email, mobil

Chcete být informování o každé aktualizaci www stránek obce Kvasice? Registrujte svojí emailovou adresu do služby zasílání novinek na email. Registraèní formuláø zde.
FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI

Návštìvnost stránek


Obec Kvasice • Usnesení ZO č.2
Vzhled: základní | textový | pro slabozraké

archiv: 2006 | 2007

Zápis a usnesení zastupitelstva obce

Usnesení ZO č.2

vyvěšeno: 20.12.2006

U s n e s e n í
z 2.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kvasice,
konané dne 14.prosince 2006 v 17.00 - 19.30 hod. v zasedací místnosti
OÚ Kvasice

14/ ZO bere na vědomí zprávu z rady obce.

15/ ZO schvaluje rozpočet Obce Kvasice na rok 2007.

16/ ZO pověřuje Radu obce Kvasice prováděním rozpočtových opatření pro rozpočet roku 2007.

17/ ZO schvaluje rozpočtový výhled na roky 2008, 2009 a 2010. Včetně změny navržené předsedou finančního výboru.

18/ ZO bere na vědomí zprávu o výsledku auditu v MŠ Kvasice a ZŠ Kvasice.

19/ ZO neschvaluje odprodej části pozemku parc.č. 1463/4 v k.ú.Kvasice p.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ale doporučuje tuto část pozemku pronajmout za cenu 10,-Kč/rok.

20/ ZO neschvaluje odprodej části pozemku parc.č. 1904 v k.ú.Kvasice v rozsahu asi 6m2 paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

21/ ZO schvaluje odměny předsedům komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva ve výši 950,-Kč/měsíc a členům komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva ve výši 350,-Kč/měsíc od 1.12.2006 podle ustanovení § 84, odst. 2, písm. y) zákona o obcích.

22/ ZO schvaluje zástupce Obce Kvasice do Mikroregionu Jižní Haná p.Boženu Konečnou, p.Libuši Staňkovou a p.Renátu Nelešovskou.

Kvasice dne 14.prosince 2006
Božena Konečná Lubomír Musil
místostarosta starosta obce


Vyhledávání

Letecký pohled

Letecký pohled

Kvasický ořešák - stromu roku ČR

Obecní úřad

Adresa:
Obec Kvasice
A. Dohnala 18
768 21 Kvasice

Telefon:
573 358 011

Datová schránka:
quhbdab

Úřední hodiny:
Pondělí a středa
7.00 až 17.00
Polední přestávka:
11.30 až 12.30


IČ: 00287385
DIČ: CZ00287385

Hlášení rozhlasu

Vyvìšené dokumenty

aktuální poèet vyvìšených dokumentù je: 45
zobrazit dokumenty

Zajímavé odkazy

Portál Východní Morava
Turistické informace z regionu

Zlínský kraj
Oficiální web krajského úřadu

Portal.gov.cz
Na úřad přes internet

ePUSA
Elektronický portál samospráv

VirtualTravel.cz
Virtuální prohlídky

Evropská databanka
Informace o firmách

Napajedlaci.cz
Počasí v regionu

Farní kronika Kvasice
Digitalizace farní kroniky

Zasílání novinek na email, mobil

Chcete být informování o každé aktualizaci www stránek obce Kvasice? Registrujte svojí emailovou adresu do služby zasílání novinek na email. Registraèní formuláø zde.
FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI

Návštìvnost stránek