Vzhled: základní | textový | pro slabozraké

archiv: 2006 | 2007

Zápis a usnesení zastupitelstva obce

Usnesení ZO č.18

vyvěšeno: 04.10.2006

U s n e s e n í
z 18.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kvasice,
konané dne 14.září 2006 v 17.00 18.45 hod. v zasedací místnosti OÚ Kvasice


197/ ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce.

198/ ZO schvaluje dodatek č.1 k nájemní smlouvě mezi Obcí Kvasice a Mysliveckým sdružením Kvasice čl. III., odst.1 pronajímatel Obec Kvasice provede generální opravu mysliveckého zařízení a v průběhu let 2004 až 2008 uvolní ze svého rozpočtu 600.000,-Kč podle stavební dokumentace „Nástavba a přístavba budovy mysliveckého zařízení“ z 01/2004. Výše uvedená projektová dokumentace byla zpracována panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a náklady na přístavbu a nástavbu mysliveckého zařízení činí 1.992.000,-Kč a v čl.IV. – další ujednání v odst.1, ve kterém se mění částka 500.000,-Kč na částku 600.000,-Kč.Kvasice dne 14. září 2006
Libuše Staňková Zdeněk Kohout
místostarosta starosta obce

Vyhledávání

Letecký pohled

Letecký pohled

Kvasický ořešák - stromu roku ČR

Obecní úřad

Adresa:
Obec Kvasice
A. Dohnala 18
768 21 Kvasice

Telefon:
573 358 011

Datová schránka:
quhbdab

Úřední hodiny:
Pondělí a středa
7.00 až 17.00
Polední přestávka:
11.30 až 12.30


IČ: 00287385
DIČ: CZ00287385

Hlášení rozhlasu

Vyvìšené dokumenty

aktuální poèet vyvìšených dokumentù je: 45
zobrazit dokumenty

Zajímavé odkazy

Portál Východní Morava
Turistické informace z regionu

Zlínský kraj
Oficiální web krajského úřadu

Portal.gov.cz
Na úřad přes internet

ePUSA
Elektronický portál samospráv

VirtualTravel.cz
Virtuální prohlídky

Evropská databanka
Informace o firmách

Napajedlaci.cz
Počasí v regionu

Farní kronika Kvasice
Digitalizace farní kroniky

Zasílání novinek na email, mobil

Chcete být informování o každé aktualizaci www stránek obce Kvasice? Registrujte svojí emailovou adresu do služby zasílání novinek na email. Registraèní formuláø zde.
FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI

Návštìvnost stránek


Obec Kvasice • Usnesení ZO č.18
Vzhled: základní | textový | pro slabozraké

archiv: 2006 | 2007

Zápis a usnesení zastupitelstva obce

Usnesení ZO č.18

vyvěšeno: 04.10.2006

U s n e s e n í
z 18.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kvasice,
konané dne 14.září 2006 v 17.00 18.45 hod. v zasedací místnosti OÚ Kvasice


197/ ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce.

198/ ZO schvaluje dodatek č.1 k nájemní smlouvě mezi Obcí Kvasice a Mysliveckým sdružením Kvasice čl. III., odst.1 pronajímatel Obec Kvasice provede generální opravu mysliveckého zařízení a v průběhu let 2004 až 2008 uvolní ze svého rozpočtu 600.000,-Kč podle stavební dokumentace „Nástavba a přístavba budovy mysliveckého zařízení“ z 01/2004. Výše uvedená projektová dokumentace byla zpracována panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a náklady na přístavbu a nástavbu mysliveckého zařízení činí 1.992.000,-Kč a v čl.IV. – další ujednání v odst.1, ve kterém se mění částka 500.000,-Kč na částku 600.000,-Kč.Kvasice dne 14. září 2006
Libuše Staňková Zdeněk Kohout
místostarosta starosta obce

Vyhledávání

Letecký pohled

Letecký pohled

Kvasický ořešák - stromu roku ČR

Obecní úřad

Adresa:
Obec Kvasice
A. Dohnala 18
768 21 Kvasice

Telefon:
573 358 011

Datová schránka:
quhbdab

Úřední hodiny:
Pondělí a středa
7.00 až 17.00
Polední přestávka:
11.30 až 12.30


IČ: 00287385
DIČ: CZ00287385

Hlášení rozhlasu

Vyvìšené dokumenty

aktuální poèet vyvìšených dokumentù je: 45
zobrazit dokumenty

Zajímavé odkazy

Portál Východní Morava
Turistické informace z regionu

Zlínský kraj
Oficiální web krajského úřadu

Portal.gov.cz
Na úřad přes internet

ePUSA
Elektronický portál samospráv

VirtualTravel.cz
Virtuální prohlídky

Evropská databanka
Informace o firmách

Napajedlaci.cz
Počasí v regionu

Farní kronika Kvasice
Digitalizace farní kroniky

Zasílání novinek na email, mobil

Chcete být informování o každé aktualizaci www stránek obce Kvasice? Registrujte svojí emailovou adresu do služby zasílání novinek na email. Registraèní formuláø zde.
FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI

Návštìvnost stránek