Vzhled: základní | textový | pro slabozraké

Povinně zveřejňované informace dle zák. 106/1999 Sb.

Oficiální název

Obec Kvasice

Adresa obecního úřadu:

Obec Kvasice, A. Dohnala 18, 768 21 KVASICE

Úřední hodiny:

Pondělí a Středa - 7.00 až 17.00
Polední přestávka: 11.30 až 12.30

Důvod a způsob založení

Zákon 128/2000 Sb. o obcích: Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce Kvasice. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

Organizační struktura


Případné platby můžete poukázat:

Bankovní spojení: 1483115359/0800

00287385

DIČ

CZ00287385

Rozpočet v tomto a předchozím roce najdete v sekci rozpočty.

    Formuláře
V sekci formuláře.

Nejdůležitější předpisy

Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce

- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

- zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

- zákon č.134/2016  Sb., o zadávání veřejných zakázek

- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

- zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

- zákon č.262/2006 Sb.,, zákoník práce

- zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

 

Výroční zpráva

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Informace poskytnuté podle zák.106/1999 Sb.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Seznam organizací

Základní škola Kvasice
Mateřská škola Kvasice

 

Soubory ke stažení

Vyhledávání

Letecký pohled

Letecký pohled

Kvasický ořešák - stromu roku ČR

Obecní úřad

Adresa:
Obec Kvasice
A. Dohnala 18
768 21 Kvasice

Telefon:
573 358 011

Datová schránka:
quhbdab

Úřední hodiny:
Pondělí a středa
7.00 až 17.00
Polední přestávka:
11.30 až 12.30


IČ: 00287385
DIČ: CZ00287385

Hlášení rozhlasu

Vyvìšené dokumenty

aktuální poèet vyvìšených dokumentù je: 45
zobrazit dokumenty

Zajímavé odkazy

Portál Východní Morava
Turistické informace z regionu

Zlínský kraj
Oficiální web krajského úřadu

Portal.gov.cz
Na úřad přes internet

ePUSA
Elektronický portál samospráv

VirtualTravel.cz
Virtuální prohlídky

Evropská databanka
Informace o firmách

Napajedlaci.cz
Počasí v regionu

Farní kronika Kvasice
Digitalizace farní kroniky

Zasílání novinek na email, mobil

Chcete být informování o každé aktualizaci www stránek obce Kvasice? Registrujte svojí emailovou adresu do služby zasílání novinek na email. Registraèní formuláø zde.
FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI

Návštìvnost stránek