Obec Kvasice - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Podání žádosti o bydlení v komunitním domě v Kvasicích.

Komunitní dům pro seniory Kvasice se už staví naproti hasičské zbrojnice. Projekt za cca 40 milionu korun podpořený dotací z Ministerstva pro místní rozvoj ČR bude sice hotový až na jaře příštího roku, nicméně už teď mohou zájemci žádat o přidělení bytu. V termínu od 17. 3. do 31. 8. 2021 mohou na podatelnu Obecního úřadu v Kvasicích donést vyplněnou přihlášku včetně čestného prohlášení, že splňují veškeré podmínky k přidělení bytu (viz následující strana). Po uzávěrce přihlášek začne Bytová komise při Obecním úřadu v Kvasicích všechny žádosti pečlivě zkoumat. V první fázi se bude prověřovat, zda žadatelé splňují požadovaná kritéria (viz níže) a následně se bude individuálně posuzovat každý zájemce podle jeho sociálně-ekonomické situace. Ti, kterým bude přidělený byt, se budou moci do KoDuSu stěhovat pravděpodobně na jaře příštího roku.

 

Podmínky pro podání přihlášky k bydlení v Komunitním domě pro seniory Kvasice:

* více než 60 let

* trvalý pobyt v Kvasicích

* příjem za posledních 12 měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nesmí překročit 1 násobek hrubé mzdy v ČR za rok 2020 (podle Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR)

* žadatel nesmí mít žádné dluhy vůči Obce Kvasice (například za psa, popelnice, nájemném či daně z nemovitosti)

* v posledních 3 letech, pokud žadatel bydlel v pronájmu, nesměl dostat výpověď z důvodu neplacení nájmu nebo hrubého porušení nájemní smlouvy

* ke dni podpisu nájemní smlouvy nesmí mít žadatel ve vlastnictví ani podílovém spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům nebo byt nebo družstevní podíl

* v jednom bytě můžou bydlet i dva lidé, například manželé. V tomto případě je důležité, aby jejich společný příjem za posledních 12 měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřekročil 1,3 násobek hrubé mzdy v ČR za rok 2020 (podle Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR)

* v případě, že se kapacita domu nenaplní seniory nad 60 let, kteří mají v Kvasicích trvalý pobyt, budou se moci přihlásit i obyvatelé obcí, které spádově patří pod Kvasice (Sulimov, Vrbka, Karolín, Nová Dědina, Střížovice, Bařice-Velké Těšany a Lubná). Přednost však mají obyvatelé s trvalým pobytem v Kvasicích.

 

Rozhodující kritéria pro přidělení bytu:

* pokud žadatel splní výše uvedená kritéria, prošel prvním kolem

* ve druhém kole budou členové Bytové komise při Obecním úřadu Kvasice pečlivě zkoumat sociálně-ekonomickou situaci každého z žadatelů. Bude je zajímat zdravotní stav, soběstačnost, rodinné zázemí či finanční situace.

* přednost budou mít ti žadatelé, kteří budou mít například vážnější zdravotní problémy, nebudou mít blízko sebe příbuzné, děti či manžela/manželku, který by se o ně staral a pomáhal jim či budou mít nízké příjmy, kvůli kterým nejsou schopni platit komerční nájem. Dále například potřebují kvůli zdravotním omezením bezbariérové bydlení a podobně

* posuzování každého žadatele je velmi individuální a na přidělení bytu neexistuje právní nárok

 

Termín podávání přihlášek:

*17.3. – 31. 8. 2021

 

Místo doručení přihlášek:

* podatelna Obecního úřadu Kvasice

* vyplněnou a podepsanou přihlášku vložte prosím do obálky, zalepte ji a označte slovy „KODUS“

 

Výše nájmu:

* 2 700 Kč za jednopokojový byt + zálohy na energie

(bytů ke k dispozici 18 o rozloze 45 m² včetně lodžie a sklepní kóje)

 

Délka nájmu:

* 2 roky s možností automatického prodloužení v případě plnění všech smluvních podmínek a řádného placení nájemného v souladu s občanským zákoníkem.

 

Termín stěhování do bytů:

jaro 2022 (termín bude včas upřesněn)

 

Vybavení bytu:

* kuchyňská linka s dřezem

* sporák

* předsíň s vestavěnými skříněmi

* koupelna s bezbariérovým sprchovým koutem a WC včetně madel

* ostatním nábytkem a spotřebiči si musí byt vybavit každý nájemce individuálně

 

Technické parametry bytů:

Jedná se o objekt hromadného bydlení v Družstevní ulici. Budova má 4 nadzemní podlaží. V 1. nadzemním podlaží je společenská místnost, sklepní kóje, technická místnost a výtah. V každém dalším patře je vždy 6 bytů ve vodorovném nebo svislém uspořádání. V každém z bytů je předsíň s vestavěnými skříněmi, koupelna s bezbariérovým sprchovým koutem a WC včetně madel a jedna velká místnost, která slouží jako ložnice, jídelna i kuchyně. Každý byt má balkón a sklepní kóji (oboje o rozměru cca 2 m²). V bytě bude kuchyňská linka s dřezem a sporák nebo dvouplotýnkový vařič. Pokoje jsou k sobě vždy zrcadlově otočené a uprostřed každého parta je výtah. Objekt je bezbariérový. Každý byt má rozměr cca 40 m², dalších cca 5  m² má lodžie a sklepní kóje.

 

Výhody bydlení v komunitním domě:

Komunitní dům nabízí místním seniorům možnost prožít poklidné stáří v důvěrně známém prostředí. Mnozí z nich chtějí v Kvasicích zůstat, avšak finanční či zdravotní situace jim už nezaručuje úplnou soběstačnost k tomu, aby dokázali obstarat zahradu či platit opravy svých nemovitostí. Velkou výhodou také bude, že se senioři nebudou cítit osamělí i izolovaní. Často, když žijí sami a jejich rodiny a vnoučata bydlí daleko, nemají dostatek sociálních kontaktů, někoho, s kým by si mohli popovídat, sdílet zážitky, zkušenosti či se s něčím poradit. Tím, že v KoDuSu bude bydlet minimálně 18 seniorů, budou mít k sobě blízko. Když budou chtít mít soukromí, zůstanou ve svém bytě, pokud si budou chtít s někým popovídat, stačí zajít za sousedkou/sousedem nebo se zúčastnit programu ve společenské místnosti.

 

Společné bydlení snižuje pocit samoty a izolace

Komunitní dům je kompromis mezi individuálním bydlením a domovem pro seniory. Proto je určen lidem už nad 60 let, kdy jsou relativně soběstační a ještě nepotřebují stálou pečovatelskou službu. Komunitní bydlení je podporuje v samostatnosti, nezávislosti a dobré psychické kondici, protože pro mnoho seniorů je nejhorší samota a pocit neužitečnosti. Sousedská výpomoc, trávení společného času ve společenské místnosti či společné procházky a výlety seniorům pomůžou v zachování si životního nadhledu a elánu.

text: Jana Hlavinková

Přílohy

přihláška k bydlení v komunitním domě v Kvasicích

přihláška KoDuS.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 179,61 kB
Datum vložení: 17. 3. 2021 10:27
Datum poslední aktualizace: 19. 8. 2021 12:18
Autor: Správce Webu