Kvasice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Územní plán

Obec Kvasice

Publicita: PROJEKT BYL REALIZOVÁN ZA FINANČNÍ SPOLUÚČASTI EVROPSKÉ UNIE A EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM
prioritní osa 5

NÁRODNÍ PODPORA ÚZEMNÍHO ROZVOJE
oblast intervence 5.3

MODERNIZACE A ROZVOJ SYSTÉMŮ TVORBY ÚZEMNÍCH POLITIK

5.3b) PODPORA TVORBY A AKTUALIZACE ÚZEMNÍCH PLÁNŮ OBCÍ S OHLEDEM NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

Název projektu: Územní plán obce Kvasice

Územní plán byl schválen na 21.zasedání zastupitelstva obce Kvasice dne 25.září 2014 usnesením č. 235. Nabytí účinnosti územního plánu dne 11.10.2014.

Projekt nového územního plánu obce Kvasice je zpracován s podporou Integrovaného operačního programu.

Celková plocha řešená územním plánem je 11,07 km2.

Celkové způsobilé výdaje projektu činí 607.420 Kč.
Z toho:

  • Dotace ze strukturálního fondu ERDF  činí: 516.307 Kč
  • Dotace ze státního rozpočtu činí: 91.113 Kč
  • CELKEM: 607.420 Kč

 

Kompletní územní plán obce Kvasice najdete níže pod odkazem:

Územní plán — Město Kroměříž (mesto-kromeriz.cz)

 

Textová část ÚP Kvasice_úplné znění po vydání změny č.2

Příloha č.1_P1_Textová část ÚP Kvasice_úplné znění po vydání změny č.2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 388,63 kB

Výkres základního členění_úplné znění po vydání změny č.2

Příloha č.2_P2_1_Výkres základního členění_úplné znění po vydání změny č.2 (1).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 655,52 kB

Hlavní výkres_úplné znění po vydání změny č.2

Příloha č.2_P2_2_Hlavní výkres_úplné znění po vydání změny č.2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,28 MB

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací_úplné znění po vydání změny č.2

Příloha č.2_P2_3_Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací_úplné znění po vydání změny č.2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 924,05 kB

Koordinační výkres_úplné znění po vydání změny č.2

Příloha č.4_P4_1_Koordinační výkres_úplné znění po vydání změny č.2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,71 MB

Výkres širších vztahů_úplné znění po vydání změny č.2

Příloha č.4_P4_3_Výkres širších vztahů_úplné znění po vydání změny č.2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,19 MB

Úplné znění ÚP Kvasice po vydání změny č.2

Úplné znění ÚP Kvasice po vydání změny č.2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 191,54 kB