Vzhled: základní | textový | pro slabozraké

územní plán obce Kvasice

Obec Kvasice

Publicita: PROJEKT BYL REALIZOVÁN ZA FINANČNÍ SPOLUÚČASTI EVROPSKÉ UNIE A EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM
prioritní osa 5

NÁRODNÍ PODPORA ÚZEMNÍHO ROZVOJE
oblast intervence 5.3

MODERNIZACE A ROZVOJ SYSTÉMŮ TVORBY ÚZEMNÍCH POLITIK

5.3b) PODPORA TVORBY A AKTUALIZACE ÚZEMNÍCH PLÁNŮ OBCÍ S OHLEDEM NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

 

Název projektu:  Územní plán obce Kvasice

Územní plán byl schválen na 21.zasedání zastupitelstva obce Kvasice dne 25.září 2014 usnesením č. 235. Nabytí účinnosti územního plánu dne 11.10.2014.

Projekt nového územního plánu obce Kvasice je zpracován s podporou Integrovaného operačního programu.

Celková plocha řešená územním plánem je 11,07 km2.

Celkové způsobilé výdaje projektu činí 607.420 Kč.

Z toho:

  • Dotace ze strukturálního fondu ERDF  činí           516.307 Kč
  • Dotace ze státního rozpočtu činí                       91.113 Kč
  • CELKEM                                                          607.420 Kč

Územní plán se změnou č.1 ke stažení

Vyhledávání

Letecký pohled

Letecký pohled

Kvasický ořešák - stromu roku ČR

Obecní úřad

Adresa:
Obec Kvasice
A. Dohnala 18
768 21 Kvasice

Telefon:
573 358 011

Datová schránka:
quhbdab

Úřední hodiny:
Pondělí a středa
7.00 až 17.00
Polední přestávka:
11.30 až 12.30


IČ: 00287385
DIČ: CZ00287385

Hlášení rozhlasu

Vyvìšené dokumenty

aktuální poèet vyvìšených dokumentù je: 45
zobrazit dokumenty

Zajímavé odkazy

Portál Východní Morava
Turistické informace z regionu

Zlínský kraj
Oficiální web krajského úřadu

Portal.gov.cz
Na úřad přes internet

ePUSA
Elektronický portál samospráv

VirtualTravel.cz
Virtuální prohlídky

Evropská databanka
Informace o firmách

Napajedlaci.cz
Počasí v regionu

Farní kronika Kvasice
Digitalizace farní kroniky

Zasílání novinek na email, mobil

Chcete být informování o každé aktualizaci www stránek obce Kvasice? Registrujte svojí emailovou adresu do služby zasílání novinek na email. Registraèní formuláø zde.
FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI

Návštìvnost stránek