Obec Kvasice
Obec Kvasice

Oranžové hřiště

Oranžové hřiště

víceúčelové hřiště s umělou trávou

ZnakNadace ČEZ

K zapůjčení zdarma jsou sítě, míče na nohejbal, fotbal, volejbal a hustilka.

 

 

Provozní řád

Obec Kvasice

Článek I.

Areál víceúčelového hřiště

1) Víceúčelové hřiště za Základní školou, Kvasice, okres Kroměříž (dále jen „hřiště“) je víceúčelovým hřištěm pro sportovní vyžití dětí, mládeže, k činnosti zájmových spolků a k rekreačnímu vyžití občanů z Kvasic a okolí.

2) Hřiště lze využít pro následující sportovní aktivity: volejbal, nohejbal, tenis, malou kopanou, streetbal, hokejbal, florbal, basketbal, badminton

3) Majitelem a provozovatelem hřiště je obec Kvasice, která zodpovídá za kompletní správu hřiště, jeho údržbu a provoz.

4) Povinností každého uživatele hřiště je řídit se provozním řádem, pokyny správce a dobrými mravy. Uživatel nesmí úmyslně ničit nebo znehodnocovat vybavení hřiště nebo jej jakkoliv znečišťovat. Při nedodržování těchto zásad vykáže správce takové osoby ze sportoviště. Opravu úmyslně poškozeného zařízení uhradí uživatel v plné výši.

5)  Obec Kvasice nenese zodpovědnost za škody a úrazy návštěvníků hřiště. Zároveň obec nenese odpovědnost za ztrátu odložených věcí.

6) Děti do 6 let věku mohou navštěvovat areál pouze v doprovodu dospělé osoby starší 18 let. Za chování dětí v areálu, jejich bezpečnost, ochranu zdraví a života při všech činnostech zodpovídají zákonní zástupci, případně dospělá osoba zajišťující doprovod. V době, kdy je činnost dětí organizovaná školou, přebírají zodpovědnost pověření pedagogičtí pracovníci a v době, kdy zde probíhají aktivity spolků, přebírají zodpovědnost trenéři.

7) Pohyb na hřišti s umělým trávníkem je povolený pouze ve vhodné čisté sportovní obuvi. Doporučena je sálová obuv, případně speciální obuv na umělou trávu. Je zakázáno vstupovat na hřiště v kopačkách s plastovými nebo klasickými kovovými hroty a v nesportovní obuvi na špičatém podpatku, které by mohly způsobit poškození povrchu!

8) Pro víceúčelové hřiště platí přísný zákaz:

 • vstupu a pohybu na kolečkových bruslích, skateboardu, koloběžce, jízdním kole, dětských odrážedlech, vjíždět s dětskými kočárky a s jinými dopravními prostředky, které by mohly poškodit povrch hřiště;
 • vstupovat se psy či jinými zvířaty;
 • manipulovat s řeznými, bodnými a sečnými nástroji;
 • rozdělávat oheň;
 • přinášet nápoje ve skleněných obalech;
 • rozlévat tekutiny, plivat na umělý povrch, znečisťovat umělý povrch vyplivnutou žvýkačkou
 • kouření, požívání alkoholických nápojů a omamných látek;
 • odhazování odpadků mimo odpadkové koše;
 • užívání herních prvků bez řádného ukotvení;
 • ničení zařízení, přelézání oplocení, zavěšování se na ploty, koše a brankové sítě;
 • provádět veřejnou produkci, která by ohrožovala klidné užívání hřiště a klid obyvatel bydlících v nejbližším okolí.

9) Závady zjištěné na hřišti a na sportovním nářadí je nutné ihned hlásit správci hřiště.

10) Uživatel hřiště nesmí svým jednáním ohrožovat zdraví jiných ani jinak omezovat nebo obtěžovat okolí sportoviště.

11) Na hřiště je zákaz vstupu osobám, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek a které by mohly svým jednáním narušit pořádek, bezpečnost a čistotu v areálu.

12) Při odchodu z areálu je uživatel povinen uvést jej do původního stavu a uklidit odpadky do koše.

13) Dohled nad provozem hřiště zajišťuje správce hřiště:

Paní Jana Daňková, tel. č.: 602 527 180

14) V době provozu ledové plochy je vstup pro veřejnost od 9.00 do 21.00 hodin zdarma. Zároveň se v tuto dobu omezují sportovní aktivity vyjmenované v bodu 2 článku I.

Článek II.

Rezervační systém a provozní doba

1) Hřiště je celoročně volně přístupné. Nezamyká se. Chce-li si zájemce hřiště na určitou hodinu zamluvit, učiní tak prostřednictvím rezervačního systému nebo telefonicky se správcem hřiště. V takovém případě má objednatel s rezervací před ostatními zájemci o hřiště přednost.

2) Rezervace hřiště se provádí nejpozději do 17:00 1 den před pronájmem hřiště. Rezervaci provede objednatel na webu obce www.kvasice.cz, popř. telefonicky u správce hřiště paní Jany Daňkové na tel. č.: 602 527 180.

3) Rezervaci lze provést na jednu, popř. více hodin. Zahájení a ukončení je vždy v celou hodinu. Součástí hodiny je příprava (montáž sítí atd.) a úklid (odstranění sítí atd.) hřiště. V případě zájmu je objednavateli nabídnuta pomoc při montáži/demontáži sítí.

4) Nelze-li ze strany objednavatele dodržet předem smluvený čas, je povinen tuto změnu správci neprodleně nahlásit a provést storno rezervace nejpozději 2 hodiny předem.

5) Pokud klient nepřijde do 15 minut od doby, kdy mohl využít svou rezervaci, bude mu účtována cena 1 hodiny ze všech rezervovaných hodin. Na všechny jím rezervované hodiny na ten den ztrácí nárok a správce je může nabídnout jiným zájemcům. Pokud objednatel neprovede storno rezervace, je správce oprávněn nepřijímat od tohoto objednatele další rezervace.

6) Rezervace vstupu na hřiště je zpoplatněna.

7) Provozní doba pro rezervaci hřiště (dále jen provozní doba) se stanovuje následovně:

 • Pondělí – pátek 15:00 – 21:00
 • Sobota – neděle a státní svátky 8:00 – 21:00
 • Letní prázdniny (denně) 8:00 – 21:00
 • V průběhu školního roku je hřiště rezervováno žákům Základní školy Kvasice, okres Kroměříž, v době 8:00 - 15:00 (pondělí – pátek).
 • Provozní doba může být po posouzení provozovatelem zkrácena dle světelných a klimatických podmínek.
 • Z důvodu nepříznivých klimatických, popř. bezpečnostních či technických důvodů může být rozhodnutím provozovatele provoz omezen či zrušen na dobu nezbytně nutnou. O případném rozhodnutí o omezení musí správce objednatele pronájmu neprodleně informovat a zveřejnit jej vyvěšením u vstupu na hřiště.

 

Článek III.

Závěrečné ustanovení

1) Provozní řád víceúčelového hřiště má platnost od 1.7.2023 na dobu neurčitou.

2) Provozní řád víceúčelového hřiště byl schválen Radou obce Kvasice usnesením č. 220 ze dne 14.6.2023.  

 

 

 

 

 

Ceník

1. Rezervaci vstupu na víceúčelové oranžové hřiště za Základní školou, Kvasice, okres Kroměříž, lze provést na webu obce www.kvasice.cz, nebo telefonicky u správce paní Janě Daňkové, na tel. č.: 602 527 180.

2. Vstup se platí hotově nebo permanentkou.

3. Cena každé i započaté hodiny je za užívání celého sportoviště a činí 50,- Kč a je splatná před zahájením užívání.

4. Cena 1 hodiny s osvětlením je 60,- Kč (neplatí pro permanentky).

5. V případě celodenního pronájmu je cena 500,- Kč.

6. Typy permanentek:

 • na 5 hodin, cena 200,- Kč
 • na 10 hodin, cena 400,- Kč

Platnost permanentky je ode dne zakoupení a její platnost je neomezená.

7. Permanentky jsou v prodeji u správce hřiště nebo na OÚ Kvasice.

Závěrečné ustanovení

1.Ceník víceúčelového hřiště má platnost od 1.6.2017 na dobu neurčitou.

2. Ceník víceúčelového hřiště byl schválen Radou obce Kvasice dne 4.5.2017, usnesení č. 505, s účinností od 1.6.2017.

 

 

Online rezervace

Pro rezervaci hřiště můžete využít on-line rezervační formulář níže. Mezi výhody on-line rezervace patří přehledné zobrazení volných termínů, jednoduché objednání ve třech krocích a možnost spravovat své aktuální rezervace.

Při on-line rezervaci prosím kromě svého jména a telefonního čísla uveďte také do poznámky pro jakou sportovní aktivitu hřiště rezervujete, případně zda vyžadujete pomoc s montáží sítě.

Doporučujeme také registraci uživatelského účtu, který vám usnadní rezervaci hřiště do budoucna a zároveň nabídne pohodlný přehled/storno vašich aktuálních rezervací.

Fotogalerie

Oranžové hřištěOranžové hřiště

Služby

Aktuální počasí

dnes, neděle 19. 5. 2024
déšť 20 °C 12 °C
pondělí 20. 5. déšť 23/13 °C
úterý 21. 5. déšť 24/13 °C
středa 22. 5. déšť 18/13 °C

Překlad (translations)

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

V obraze

googleplay

app store

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30
1
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11
1
12
13 14 15 16
1
17 18 19
20
1
21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
 • 1141první písemná zmínka
 • 2206počet obyvatel
 • 185nadmořská výška (m n. m.)
 • 1106katastrální výměra (ha)