Obec Kvasice
Obec Kvasice

Kompetence obecního úřadu vyplývající ze zákona o sociálně-právní ochraně dětí

KOMPETENCE OBECNÍHO ÚŘADU v přenesené působnosti (dále jen „OÚ“)

OÚ je povinen (§ 10 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon SPOD“)

 • vyhledávat děti uvedené v § 6 odst. 1 zákona;
 • působit na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti;
 • projednat s rodiči odstranění nedostatků ve výchově dítěte;
 • projednat s dítětem nedostatky v jeho chování;
 • sledovat, zda je na základě kontrolních oprávnění zamezováno v přístupu dětí do prostředí, které je z hlediska jejich vývoje a výchovy ohrožující;
 • poskytovat nebo zprostředkovat rodičům na jejich žádost poradenství při uplatňování nároků dítěte podle zvláštních právních předpisů;
 • oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o děti uvedené v 6 odst. 1 zákona.

OÚ rozhoduje (§ 13 odst. 1 zákona SPOD)

o opatřeních podle § 43 zákona o rodině (napomenutí, dohled, omezení), pokud tak neučinil soud, opis rozhodnutí zasílá obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

OÚ sleduje (§ 13 odst. 2 zákona SPOD)

zda jsou dodržována opatření, o nichž rozhodl

zda jsou dodržována opatření učiněná soudem, jestliže jej soud o to požádá.

OÚ podává podněty soudu (§ 14 odst. 3 zákona SPOD)

k opatřením týkajícím se výchovy dětí, o podání podnětu soudu neprodleně uvědomí obecní úřad obce s rozšířenou působností.

OÚ je povinen zajistit dítěti (§ 15 odst. 1 zákona SPOD)

které se ocitlo bez péče přiměřené jeho věku, zejména v důsledku úmrtí rodičů nebo jejich pobytu ve zdravotnickém zařízení, neodkladnou péči, při zajištění této péče zpravidla dá přednost příbuznému dítěti; o uvedeném opatření neprodleně uvědomí obecní úřad obce s rozšířenou působností.

OÚ při péči o děti uvedené v § 6 odst. 1 zaměřuje pozornost (§ 32 odst. 1zákona SPOD)

 • na využívání volného času těchto dětí;
 • na děti vyhledávající styky s fyzickými osobami nebo skupinami těchto osob požívajícími alkoholické nápoje nebo návykové látky nebo páchajícími trestnou činnost;
 • sleduje u dětí projevy nesnášenlivosti a násilí;
 • věnuje pozornost dětem z rodin s nízkou sociální úrovní;
 • zabraňuje pronikání nepříznivých sociálních a výchovných vlivů mezi ostatní skupiny dětí;
 • nabízí dětem programy pro využití volného času se zřetelem k zájmům dětí a jejich možnostem;
 • spolupracuje se školami, pověřenými osobami, zájmovými sdruženími a dalšími subjekty.

OÚ je povinen učinit opatření (§ 37 odst. 1zákona SPOD)

k ochraně života a zdraví a zajistit uspokojování základních potřeb v nejnutnějším rozsahu včetně zdravotní péče dítěti-cizinci uvedenému v § 2 odst. 3 zákona;

o opatřeních uvědomí neprodleně obecní úřad obce s rozšířenou působností.

OÚ vede spisovou dokumentaci (§ 54 – 57 zákona SPOD, Instrukce MPSV č.j. 21-12242/2000 ze dne 15. 3. 2000, ve znění pozdějších předpisů).

Úřad

Aktuální počasí

dnes, středa 17. 4. 2024
slabý déšť 9 °C 3 °C
čtvrtek 18. 4. slabý déšť 12/1 °C
pátek 19. 4. slabý déšť 11/4 °C
sobota 20. 4. slabý déšť 8/4 °C

Překlad (translations)

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

V obraze

googleplay

app store

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
1
6
1
7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
1
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
1
1 2 3 4 5
 • 1141první písemná zmínka
 • 2206počet obyvatel
 • 185nadmořská výška (m n. m.)
 • 1106katastrální výměra (ha)