Vzhled: základní | textový | pro slabozraké

archiv: 2006 | 2007

Zápis a usnesení zastupitelstva obce

Usnesení ZO č.15

vyvěšeno: 14.04.2006

U s n e s e n í
z 15.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kvasice,
konané dne 7.prosince 2005 v 17.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Kvasice
151/ ZO bere na vědomí zprávu z rady obce.

152/ ZO schvaluje vyrovnání dlužné částky od p.xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Vyškov za pronájem Sportareálu Kvasice převodem zařízení dle přiloženého seznamu na Obec Kvasice ve výši 75.000,-Kč.

153/ ZO schvaluje mandátní smlouvu č.01/2005 o obstarání investorských záležitostí dle § 566 a následujících Obchodního zákoníku mezi Obcí Kvasice a REALKA – Rubíček plus s.r.o., Masarykovo nám. 9, Kroměříž na technickou a inženýrskou činnost při zpracování agendy pro zadávací řízení na zhotovení veřejné zakázky – na stavební práce „Obnova a rekonstrukce ZŠ Kvasice“.

154/ ZO schvaluje smlouvu o převodu majetku mezi Česká republika – Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, se sídlem Zlín a Obcí Kvasice na bezúplatný převod radiostanice LFH 3142A B/K.

155/ ZO schvaluje bezúplatný převod pozemku parc.č. 1882/1 v k.ú.Kvasice o výměře 585m2 z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na Obec Kvasice.

156/ ZO schvaluje bezúplatný převod pozemku parc.č. 1882/29 v k.ú.Kvasice o výměře 759m2 z Pozemkového fondu ČR na Obec Kvasice.

157/ ZO schvaluje bezúplatný převod pozemků parc.č. 935/19 o výměře 170m2, parc.č.935/21 o výměře194m2 a parc.č. 935/22 o výměře 193m2 v k.ú.Kvasice v ul.Mírová z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na Obec Kvasice.

158/ ZO schvaluje odkup části pozemku parc.č. 631/1 v.k.ú.Kvasice, po zaměření od Pozemkového fondu ČR, na přístupovou komunikaci k pozemkům rodinných domků u Cihelny za úřední cenu pro Obec Kvasice.

159/ ZO neschvaluje odkup pozemků v k.ú.Kvasice od p.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle jeho dopisu ze dne 13.10.2005.

160/ ZO schvaluje dodatek smlouvy o poskytnutí finančních prostředků TJ Sokol Kvasice za rok 2005 s tím, že nevyčerpaná částka zůstane TJ Sokol Kvasice na rok 2006.

161/ ZO potvrzuje rozpočtové opatření Rady obce Kvasice č.7/2005.

162/ ZO schvaluje rozpočet na rok 2006.

163/ ZO schvaluje zápisy z vnitřního auditu v ZŠ Kvasice ze dne 24.11.2005 a MŠ Kvasice ze dne 16.11.2005 a vnitřního auditu OÚ Kvasice ze dne 1.12.2005.

Kvasice dne 7.prosince 2005

Libuše Staňková Zdeněk Kohout
místostarosta starosta obce

Vyhledávání

Letecký pohled

Letecký pohled

Kvasický ořešák - stromu roku ČR

Obecní úřad

Adresa:
Obec Kvasice
A. Dohnala 18
768 21 Kvasice

Telefon:
573 358 011

Datová schránka:
quhbdab

Úřední hodiny:
Pondělí a středa
7.00 až 17.00
Polední přestávka:
11.30 až 12.30


IČ: 00287385
DIČ: CZ00287385

Hlášení rozhlasu

Vyvìšené dokumenty

aktuální poèet vyvìšených dokumentù je: 45
zobrazit dokumenty

Zajímavé odkazy

Portál Východní Morava
Turistické informace z regionu

Zlínský kraj
Oficiální web krajského úřadu

Portal.gov.cz
Na úřad přes internet

ePUSA
Elektronický portál samospráv

VirtualTravel.cz
Virtuální prohlídky

Evropská databanka
Informace o firmách

Napajedlaci.cz
Počasí v regionu

Farní kronika Kvasice
Digitalizace farní kroniky

Zasílání novinek na email, mobil

Chcete být informování o každé aktualizaci www stránek obce Kvasice? Registrujte svojí emailovou adresu do služby zasílání novinek na email. Registraèní formuláø zde.
FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI

Návštìvnost stránek


Obec Kvasice • Usnesení ZO č.15
Vzhled: základní | textový | pro slabozraké

archiv: 2006 | 2007

Zápis a usnesení zastupitelstva obce

Usnesení ZO č.15

vyvěšeno: 14.04.2006

U s n e s e n í
z 15.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kvasice,
konané dne 7.prosince 2005 v 17.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Kvasice
151/ ZO bere na vědomí zprávu z rady obce.

152/ ZO schvaluje vyrovnání dlužné částky od p.xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Vyškov za pronájem Sportareálu Kvasice převodem zařízení dle přiloženého seznamu na Obec Kvasice ve výši 75.000,-Kč.

153/ ZO schvaluje mandátní smlouvu č.01/2005 o obstarání investorských záležitostí dle § 566 a následujících Obchodního zákoníku mezi Obcí Kvasice a REALKA – Rubíček plus s.r.o., Masarykovo nám. 9, Kroměříž na technickou a inženýrskou činnost při zpracování agendy pro zadávací řízení na zhotovení veřejné zakázky – na stavební práce „Obnova a rekonstrukce ZŠ Kvasice“.

154/ ZO schvaluje smlouvu o převodu majetku mezi Česká republika – Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, se sídlem Zlín a Obcí Kvasice na bezúplatný převod radiostanice LFH 3142A B/K.

155/ ZO schvaluje bezúplatný převod pozemku parc.č. 1882/1 v k.ú.Kvasice o výměře 585m2 z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na Obec Kvasice.

156/ ZO schvaluje bezúplatný převod pozemku parc.č. 1882/29 v k.ú.Kvasice o výměře 759m2 z Pozemkového fondu ČR na Obec Kvasice.

157/ ZO schvaluje bezúplatný převod pozemků parc.č. 935/19 o výměře 170m2, parc.č.935/21 o výměře194m2 a parc.č. 935/22 o výměře 193m2 v k.ú.Kvasice v ul.Mírová z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na Obec Kvasice.

158/ ZO schvaluje odkup části pozemku parc.č. 631/1 v.k.ú.Kvasice, po zaměření od Pozemkového fondu ČR, na přístupovou komunikaci k pozemkům rodinných domků u Cihelny za úřední cenu pro Obec Kvasice.

159/ ZO neschvaluje odkup pozemků v k.ú.Kvasice od p.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle jeho dopisu ze dne 13.10.2005.

160/ ZO schvaluje dodatek smlouvy o poskytnutí finančních prostředků TJ Sokol Kvasice za rok 2005 s tím, že nevyčerpaná částka zůstane TJ Sokol Kvasice na rok 2006.

161/ ZO potvrzuje rozpočtové opatření Rady obce Kvasice č.7/2005.

162/ ZO schvaluje rozpočet na rok 2006.

163/ ZO schvaluje zápisy z vnitřního auditu v ZŠ Kvasice ze dne 24.11.2005 a MŠ Kvasice ze dne 16.11.2005 a vnitřního auditu OÚ Kvasice ze dne 1.12.2005.

Kvasice dne 7.prosince 2005

Libuše Staňková Zdeněk Kohout
místostarosta starosta obce

Vyhledávání

Letecký pohled

Letecký pohled

Kvasický ořešák - stromu roku ČR

Obecní úřad

Adresa:
Obec Kvasice
A. Dohnala 18
768 21 Kvasice

Telefon:
573 358 011

Datová schránka:
quhbdab

Úřední hodiny:
Pondělí a středa
7.00 až 17.00
Polední přestávka:
11.30 až 12.30


IČ: 00287385
DIČ: CZ00287385

Hlášení rozhlasu

Vyvìšené dokumenty

aktuální poèet vyvìšených dokumentù je: 45
zobrazit dokumenty

Zajímavé odkazy

Portál Východní Morava
Turistické informace z regionu

Zlínský kraj
Oficiální web krajského úřadu

Portal.gov.cz
Na úřad přes internet

ePUSA
Elektronický portál samospráv

VirtualTravel.cz
Virtuální prohlídky

Evropská databanka
Informace o firmách

Napajedlaci.cz
Počasí v regionu

Farní kronika Kvasice
Digitalizace farní kroniky

Zasílání novinek na email, mobil

Chcete být informování o každé aktualizaci www stránek obce Kvasice? Registrujte svojí emailovou adresu do služby zasílání novinek na email. Registraèní formuláø zde.
FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI

Návštìvnost stránek