Vzhled: základní | textový | pro slabozraké

archiv: 2006 | 2007

Zápis a usnesení zastupitelstva obce

Usnesení ZO č.19

vyvěšeno: 12.10.2006

U s n e s e n í
z 19.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kvasice,
konané dne 4.října 2006 v 17.00 – 18.20hod. v zasedací místnosti OÚ Kvasice

199/ ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce.

200/ ZO schvaluje uhrazení finanční částky ve výši 54.950,-Kč za projekt „Cyklostezka podél Ba?ova kanálu – studie“ na účet Sdružení obcí pro rozvoj Ba?ova kanálu a vodní cesty na řece Moravě.

201/ ZO schvaluje rozpočtové opatření č.7/2006

202/ ZO schvaluje udělení souhlasu s dělením pozemku parc.č. 286/21 v k.ú.Nová Dědina pro zápis do katastru nemovitosti na pozemky parc.č. 286/21 o výměře 4 943m2 a parc.č. 286/41 o výměře 51m2 obě v k.ú.Nová Dědina, podle GP č. 284-42054/2006, jako podklad pro následný výkup pozemku pod silničním tělesem silnice III/36744 pro vlastníka silnice, a to Zlínský kraj, zastoupený Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace.


203/ ZO schvaluje smlouvu o dílo mezi obchodní společností DERATEX spol.s.r.o. Zlín, Mladcová 91 a Obcí Kvasice na velkoplošnou deratizaci na dobu trvání r. 2007, 2008, 2009 2010 v ceně díla 24.200,-Kč + 19 % DPH včetně/rok.Kvasice dne 4. října 2006


Libuše Staňková Zdeněk Kohout
místostarosta starosta obce

Vyhledávání

Letecký pohled

Letecký pohled

Kvasický ořešák - stromu roku ČR

Obecní úřad

Adresa:
Obec Kvasice
A. Dohnala 18
768 21 Kvasice

Telefon:
573 358 011

Datová schránka:
quhbdab

Úřední hodiny:
Pondělí a středa
7.00 až 17.00
Polední přestávka:
11.30 až 12.30


IČ: 00287385
DIČ: CZ00287385

Hlášení rozhlasu

Vyvìšené dokumenty

aktuální poèet vyvìšených dokumentù je: 45
zobrazit dokumenty

Zajímavé odkazy

Portál Východní Morava
Turistické informace z regionu

Zlínský kraj
Oficiální web krajského úřadu

Portal.gov.cz
Na úřad přes internet

ePUSA
Elektronický portál samospráv

VirtualTravel.cz
Virtuální prohlídky

Evropská databanka
Informace o firmách

Napajedlaci.cz
Počasí v regionu

Farní kronika Kvasice
Digitalizace farní kroniky

Zasílání novinek na email, mobil

Chcete být informování o každé aktualizaci www stránek obce Kvasice? Registrujte svojí emailovou adresu do služby zasílání novinek na email. Registraèní formuláø zde.
FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI

Návštìvnost stránek


Obec Kvasice • Usnesení ZO č.19
Vzhled: základní | textový | pro slabozraké

archiv: 2006 | 2007

Zápis a usnesení zastupitelstva obce

Usnesení ZO č.19

vyvěšeno: 12.10.2006

U s n e s e n í
z 19.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kvasice,
konané dne 4.října 2006 v 17.00 – 18.20hod. v zasedací místnosti OÚ Kvasice

199/ ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce.

200/ ZO schvaluje uhrazení finanční částky ve výši 54.950,-Kč za projekt „Cyklostezka podél Ba?ova kanálu – studie“ na účet Sdružení obcí pro rozvoj Ba?ova kanálu a vodní cesty na řece Moravě.

201/ ZO schvaluje rozpočtové opatření č.7/2006

202/ ZO schvaluje udělení souhlasu s dělením pozemku parc.č. 286/21 v k.ú.Nová Dědina pro zápis do katastru nemovitosti na pozemky parc.č. 286/21 o výměře 4 943m2 a parc.č. 286/41 o výměře 51m2 obě v k.ú.Nová Dědina, podle GP č. 284-42054/2006, jako podklad pro následný výkup pozemku pod silničním tělesem silnice III/36744 pro vlastníka silnice, a to Zlínský kraj, zastoupený Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace.


203/ ZO schvaluje smlouvu o dílo mezi obchodní společností DERATEX spol.s.r.o. Zlín, Mladcová 91 a Obcí Kvasice na velkoplošnou deratizaci na dobu trvání r. 2007, 2008, 2009 2010 v ceně díla 24.200,-Kč + 19 % DPH včetně/rok.Kvasice dne 4. října 2006


Libuše Staňková Zdeněk Kohout
místostarosta starosta obce

Vyhledávání

Letecký pohled

Letecký pohled

Kvasický ořešák - stromu roku ČR

Obecní úřad

Adresa:
Obec Kvasice
A. Dohnala 18
768 21 Kvasice

Telefon:
573 358 011

Datová schránka:
quhbdab

Úřední hodiny:
Pondělí a středa
7.00 až 17.00
Polední přestávka:
11.30 až 12.30


IČ: 00287385
DIČ: CZ00287385

Hlášení rozhlasu

Vyvìšené dokumenty

aktuální poèet vyvìšených dokumentù je: 45
zobrazit dokumenty

Zajímavé odkazy

Portál Východní Morava
Turistické informace z regionu

Zlínský kraj
Oficiální web krajského úřadu

Portal.gov.cz
Na úřad přes internet

ePUSA
Elektronický portál samospráv

VirtualTravel.cz
Virtuální prohlídky

Evropská databanka
Informace o firmách

Napajedlaci.cz
Počasí v regionu

Farní kronika Kvasice
Digitalizace farní kroniky

Zasílání novinek na email, mobil

Chcete být informování o každé aktualizaci www stránek obce Kvasice? Registrujte svojí emailovou adresu do služby zasílání novinek na email. Registraèní formuláø zde.
FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI

Návštìvnost stránek