Vzhled: základní | textový | pro slabozraké

archiv: 2006 | 2007

Zápis a usnesení zastupitelstva obce

Usnesení ZO č.17

vyvěšeno: 28.06.2006

U s n e s e n í
ze 17.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kvasice,
konané dne 15.června 2006 v 17.00 - 19.30 hod. v zasedací místnosti
OÚ Kvasice


183/ ZO bere na vědomí zprávu z rady obce

184/ ZO schvaluje hospodaření Obce Kvasice za rok 2005 a bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření a zprávu o provedení vnitřních auditů u OÚ, ZŠ a MŠ Kvasice.

185/ ZO schvaluje smlouvu o dílo č.13/2006 na zpracování dokumentace závěrečného vyhodnocení akce „Rekonstrukce ZŠ Kvasice – I.etapa (2005)“ mezi Obcí Kvasice a REALKA-Rubíček plus s.r.o. Kroměříž za odměnu 12.250,-Kč.

186/ ZO schvaluje smlouvu o dílo č.06/2006 na zpracování investičního záměru pro akci „Rekonstrukce ZŠ obec Kvasice“ – II.etapa mezi Obcí Kvasice a REALKA-Rubíček plus s.r.o. Kroměříž za odměnu 15.200,-Kč.

187/ ZO schvaluje smlouvu o dílo č.06/2006 na provedení výkonu inž.činnosti investorské v průběhu realizace díla a výkonu stavebního a technického dozoru na akci „Rekonstrukce ZŠ obec Kvasice“ – II.etapa (2006) mezi Obcí Kvasice a REALKA-Rubíček s.r.o. Kroměříž za odměnu 99.008,-Kč včetně DPH.

188/ ZO schvaluje smlouvu na dopravní obslužnost mezi Obcí Kvasice a Zlínským krajem ve výši 113.450,-Kč.

189/ ZO schvaluje smlouvu o dílo č.04/06/S na zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce ZŠ Kvasice-3.etapa“ mezi Obcí Kvasice a xxxxxxxxxxxxxxxxx za finanční úhradu 184.450,-Kč.

190/ ZO schvaluje smlouvu o komisním prodeji knihy „Kvasice“ mezi Obcí Kvasice a Alcor puzzle,spol. s ručením omezeným, se sídlem Hýsly 66, 696 50 Moravany a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

191/ ZO schvaluje vypracování Stavebněhistorického průzkumu objektu Obecního úřadu v Kvasicích a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

192/ ZO schvaluje výměnu pozemku parc.č. 1882/29 v k.ú.Kvasice ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Kvasice za pozemky ve vlastnictví Obce Kvasice a pověřuje p.Staňkovou k projednání výměny konkrétních pozemků.

193/ ZO neschvaluje odprodej části pozemku parc.č. 146/3 v k.ú.Kvasice pro RH Trans Hamrlík, s.r.o., Zlínská 230, Otrokovice.

194/ ZO neschvaluje odprodej budovy u domu čp.25 p.xxxxxxxxxxxxx, kterou využívá k masérským a rehabilitačním službám.

195/ ZO schvaluje navýšení rozpočtu SDH Kvasice o finanční příspěvek z obce Bolatice ve výši 19.999,-Kč pro jejich materiální zabezpečení.

196/ ZO schvaluje navýšení rozpočtu SDH Kvasice o finanční příspěvek z Římskokatolické farnosti Bolatice ve výši 28.748,-Kč a od Poslaneckého klubu ČSSD ve výši 25.000,-Kč pro jejich materiální zabezpečení.


Kvasice dne 15.června 2006
Libuše Staňková Zdeněk Kohout
místostarosta starosta obceVyhledávání

Letecký pohled

Letecký pohled

Kvasický ořešák - stromu roku ČR

Obecní úřad

Adresa:
Obec Kvasice
A. Dohnala 18
768 21 Kvasice

Telefon:
573 358 011

Datová schránka:
quhbdab

Úřední hodiny:
Pondělí a středa
7.00 až 17.00
Polední přestávka:
11.30 až 12.30


IČ: 00287385
DIČ: CZ00287385

Hlášení rozhlasu

Vyvìšené dokumenty

aktuální poèet vyvìšených dokumentù je: 45
zobrazit dokumenty

Zajímavé odkazy

Portál Východní Morava
Turistické informace z regionu

Zlínský kraj
Oficiální web krajského úřadu

Portal.gov.cz
Na úřad přes internet

ePUSA
Elektronický portál samospráv

VirtualTravel.cz
Virtuální prohlídky

Evropská databanka
Informace o firmách

Napajedlaci.cz
Počasí v regionu

Farní kronika Kvasice
Digitalizace farní kroniky

Zasílání novinek na email, mobil

Chcete být informování o každé aktualizaci www stránek obce Kvasice? Registrujte svojí emailovou adresu do služby zasílání novinek na email. Registraèní formuláø zde.
FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI

Návštìvnost stránek


Obec Kvasice • Usnesení ZO č.17
Vzhled: základní | textový | pro slabozraké

archiv: 2006 | 2007

Zápis a usnesení zastupitelstva obce

Usnesení ZO č.17

vyvěšeno: 28.06.2006

U s n e s e n í
ze 17.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kvasice,
konané dne 15.června 2006 v 17.00 - 19.30 hod. v zasedací místnosti
OÚ Kvasice


183/ ZO bere na vědomí zprávu z rady obce

184/ ZO schvaluje hospodaření Obce Kvasice za rok 2005 a bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření a zprávu o provedení vnitřních auditů u OÚ, ZŠ a MŠ Kvasice.

185/ ZO schvaluje smlouvu o dílo č.13/2006 na zpracování dokumentace závěrečného vyhodnocení akce „Rekonstrukce ZŠ Kvasice – I.etapa (2005)“ mezi Obcí Kvasice a REALKA-Rubíček plus s.r.o. Kroměříž za odměnu 12.250,-Kč.

186/ ZO schvaluje smlouvu o dílo č.06/2006 na zpracování investičního záměru pro akci „Rekonstrukce ZŠ obec Kvasice“ – II.etapa mezi Obcí Kvasice a REALKA-Rubíček plus s.r.o. Kroměříž za odměnu 15.200,-Kč.

187/ ZO schvaluje smlouvu o dílo č.06/2006 na provedení výkonu inž.činnosti investorské v průběhu realizace díla a výkonu stavebního a technického dozoru na akci „Rekonstrukce ZŠ obec Kvasice“ – II.etapa (2006) mezi Obcí Kvasice a REALKA-Rubíček s.r.o. Kroměříž za odměnu 99.008,-Kč včetně DPH.

188/ ZO schvaluje smlouvu na dopravní obslužnost mezi Obcí Kvasice a Zlínským krajem ve výši 113.450,-Kč.

189/ ZO schvaluje smlouvu o dílo č.04/06/S na zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce ZŠ Kvasice-3.etapa“ mezi Obcí Kvasice a xxxxxxxxxxxxxxxxx za finanční úhradu 184.450,-Kč.

190/ ZO schvaluje smlouvu o komisním prodeji knihy „Kvasice“ mezi Obcí Kvasice a Alcor puzzle,spol. s ručením omezeným, se sídlem Hýsly 66, 696 50 Moravany a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

191/ ZO schvaluje vypracování Stavebněhistorického průzkumu objektu Obecního úřadu v Kvasicích a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

192/ ZO schvaluje výměnu pozemku parc.č. 1882/29 v k.ú.Kvasice ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Kvasice za pozemky ve vlastnictví Obce Kvasice a pověřuje p.Staňkovou k projednání výměny konkrétních pozemků.

193/ ZO neschvaluje odprodej části pozemku parc.č. 146/3 v k.ú.Kvasice pro RH Trans Hamrlík, s.r.o., Zlínská 230, Otrokovice.

194/ ZO neschvaluje odprodej budovy u domu čp.25 p.xxxxxxxxxxxxx, kterou využívá k masérským a rehabilitačním službám.

195/ ZO schvaluje navýšení rozpočtu SDH Kvasice o finanční příspěvek z obce Bolatice ve výši 19.999,-Kč pro jejich materiální zabezpečení.

196/ ZO schvaluje navýšení rozpočtu SDH Kvasice o finanční příspěvek z Římskokatolické farnosti Bolatice ve výši 28.748,-Kč a od Poslaneckého klubu ČSSD ve výši 25.000,-Kč pro jejich materiální zabezpečení.


Kvasice dne 15.června 2006
Libuše Staňková Zdeněk Kohout
místostarosta starosta obceVyhledávání

Letecký pohled

Letecký pohled

Kvasický ořešák - stromu roku ČR

Obecní úřad

Adresa:
Obec Kvasice
A. Dohnala 18
768 21 Kvasice

Telefon:
573 358 011

Datová schránka:
quhbdab

Úřední hodiny:
Pondělí a středa
7.00 až 17.00
Polední přestávka:
11.30 až 12.30


IČ: 00287385
DIČ: CZ00287385

Hlášení rozhlasu

Vyvìšené dokumenty

aktuální poèet vyvìšených dokumentù je: 45
zobrazit dokumenty

Zajímavé odkazy

Portál Východní Morava
Turistické informace z regionu

Zlínský kraj
Oficiální web krajského úřadu

Portal.gov.cz
Na úřad přes internet

ePUSA
Elektronický portál samospráv

VirtualTravel.cz
Virtuální prohlídky

Evropská databanka
Informace o firmách

Napajedlaci.cz
Počasí v regionu

Farní kronika Kvasice
Digitalizace farní kroniky

Zasílání novinek na email, mobil

Chcete být informování o každé aktualizaci www stránek obce Kvasice? Registrujte svojí emailovou adresu do služby zasílání novinek na email. Registraèní formuláø zde.
FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI

Návštìvnost stránek